De flesta unga kan inte köpa eller hyra fastigheter själva

De flesta unga kan inte köpa eller hyra fastigheter själva
De flesta unga kan inte köpa eller hyra fastigheter själva
9 mars 2018, Redaktion

Bo kvar hos föräldrarna. Det är verkligheten för de unga i Portugal som inte har ekonomiska möjligheter att köpa eller hyra fastigheter under nuvarande marknadspriser. Det största problemet är instabila arbetsförhållanden med många korttidskontrakt, låga löner och priser som har ökat enligt en rapport gjord av Caritas Europa.

“Priserna för fastigheter i Portugal om man jämför med den genomsnittliga lönen är oproportionerlig. De unga behöver en framtid” skriver de i studien och beskriver de största utmaningarna relaterade till fattigdom och social exkludering som finns bland portugals ungdom. Dessa utmaningar inkluderar arbetslöshet, dåliga arbetsförhållanden, oregelbundna kontrakt och låga löner.

Caritas Europa nämner den tydliga obalans det finns mellan fastighetspriser och löner hos de unga vilket gör det svårt att köpa men även att hyra en lägenhet. För att lösa detta problem rekommenderar rapporten att politiker måste agera för att få ner bostadspriserna till rimliga priser relaterade till deras inkomst för att låta dessa ha en möjlighet att starta ett självständigt liv.

Rapporten varnar även om ungdomsarbetslöshet som ett problem som drabbar många familjer och begränsar möjligheter för många unga i Portugal och därmed riskerar “landets framtid” från att få en bra start på livet. Enligt Caritas är det nödvändigt att etablera bättre processer och regelverk för arbetslivsförhållanden för unga då lönerna har sjunkit avsevärt sen den ekonomiska krisen 2008.

“Ungdomen behöver en framtid” heter rapporten och presenterades av Caritas den 27e februari hos ISCTE-universitetet i Lissabon.

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Hitta de bästa destinationerna på vår sökmotor