Kenen ei tarvitse maksaa IMI veroa?

Missä olosuhteissa voit saada vapautuksen kunnallisesta kiinteistöverosta Portugalissa?
Missä olosuhteissa voit saada vapautuksen kunnallisesta kiinteistöverosta Portugalissa?
23 huhtikuuta 2018, Toimitus

Huhtikuu on täällä ja on taas aika maksaa kunnallinen kiinteistövero (Imposto Municipal sobre Imóveis eli IMI). Tähän mennessä suurin osa portugalilaisista veronmaksajista on jo saanut laskun kotiinsa. Monissa tapauksissa on kuitenkin mahdollista vaatia vapautusta IMI:n maksamisesta. Miten? Otetaan selvää.

IMI on kunnallinen vero, joka lasketaan Portugalissa sijaitsevien rakennusten (maalais-, kaupunki- tai sekalaiset talot) verotettavan arvon (Valor Patrimonial Tributário eli VPT) perusteella. Verotus tuli voimaan vuonna 2003, ja muutoksia tehtiin vuonna 2017 lisäämällä IMI:lle (Adicional ao IMI tai AIMI) lisävero.

Maksu on suoritettava huhtikuussa. Jos maksettava summa on enintään 250 euroa, vero on maksettava kokonaisuudessaan seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Jos erääntynyt summa on 250-500 euroa, maksu voidaan suorittaa kahdessa erässä huhtikuussa ja marraskuussa. Jos arvo on yli 500 euroa, maksu voidaan suorittaa kolmessa vaiheessa huhti-, heinä- ja marraskuussa.

Mitkä ovat laissa säädetyt poikkeukset?

Ernst & Young (EY):n asiantuntijat ovat laatineet luettelon kaikista tilanteista, joissa IMI:n maksamisesta voidaan vapauttaa.

Asumiseen tarkoitetut kaupunkirakennukset

Veroista vapautetaan kaupunkirakennukset tai rakennusten osat, joissa tehdään rakennustöitä, laajennuksia, parannuksia tai maksuja, ja joiden tarkoituksena on olla verovelvollisen oma pysyvä asuinpaikka tai koti. Rakennuksessa asuvan perheen tulot voivat olla enintään 153 300 euroa ja VPT enintään 125 000 euroa, sanotaan verotuksellisten etujen perussäännöissä (Estatuto dos Benefícios Fiscais eli EBF).

Rakennuksista tai rakennusten osista voi myös saada vähennyksiä, jos ne ovat uudelleen rakennettuja, laajennettuja, parannettuja tai ostettuja, jos kyseessä on niiden ensimmäinen kiinteistön siirto, ja ne on tarkoitettu vuokrattaviksi asuinalueiksi. Verovapautuskauden on myös alettava samaan aikaan kuin ensimmäinen vuokrasopimus.

Pienituloisten asunnot

Poikkeus koskee maalais- sekä kaupunkirakennuksia tai rakennusten osia, jotka ovat tarkoitettu verovelvollisen omaa pysyvää asumista tai kotitaloutta varten, kun verovelvollisen vuosittaiset tulot ovat alle 15 295 euroa. Vapautus myönnetään kuitenkin vain kiinteistöille, joiden arvo on alle 66 500 euroa (10-kertainen sosiaalituen indeksin vuotuinen arvo - Indexante dos Apoios Sociais).

Kaupunkien elvyttämishankkeet

Kaupunkirakennukset tai itsenäiset hankkeet, yli 30 vuoden takaa, tai kiinteistöt, jotka sijaitsevat elvytettävien kaupunkien alueilla, voivat hyötyä seuraavista kannustimista:

  • Vapautus verosta kolmen vuoden ajan kunnostustöiden valmistumisvuodesta alkaen. Tämä voidaan uusia omistajan pyynnöstä vielä viiden vuoden ajan vuokraamiseen tai verovelvollisen pysyvänä asuinpaikkana tarkoitettujen kiinteistöjen osalta.
  • Verovapaus kiinteistöjen hankinnassa, kun kyseessä on korjaustöihin tarkoitettu kiinteistö, jos ostaja aloittaa kyseiset työt enintään kolmen vuoden kuluessa ostopäivästä.
  • Verovapaus kiinteistön siirrosta, kun kyseessä on ensimmäinen kunnostustöiden jälkeinen siirto, jonka tarkoituksena on vuokrata asuntoa pysyvään asumiseen, tai jos se sijaitsee uudistettavien kaupunkien alueilla ja sitä käytetään omana pysyvänä asuntona, EBF:n mukaan.

Investointitukijärjestelmä

Investointitukiohjelman (Regime Fiscal de Apoio ao Investimento eli RFAI) mukaisesti yritykset, jotka tekevät tärkeänä pidettäviä investointeja, voivat hyötyä IMI veron vapauttamisesta tai vähentämisestä jopa 10 vuoden ajan omistamiensa rakennusten osalta.

Historialliset kaupat

Rakennukset tai rakennusten osat, jotka ovat tarkoitettu historiallisiksi kaupoiksi, ja jotka kunta on tunnustanut paikallisiksi historiallisiksi, kulttuurillisiksi ja kiinnostaviksi kiinteistöiksi,  jotka ovat osa paikallisia laitoksia tai yhteisöjä, ja ne ovat historiallisia, kulttuurillisia ja yhteisöä kiinnostavia kohteita EBF:n mukaan.

IMI vapautus matkailusta kuntien käsissä

"Matkailuyrityksille kuuluvat kiinteistöomaisuudet ovat vapautettu IMI:stä seitsemän vuoden ajaksi. Alueen talouspäällikön on hyväksyttävä tämä vapautus toimittamalla oikein täytetty hakemus, jonka verovelvollisten on toimitettava 60 päivän kuluessa turisti-lisenssin myöntämistä koskevan pyynnön julkaisemisesta (utilidade turística)" EBF:ssä sanotaan.

Tähän vapautukseen voi kuitenkin tulla muutoksia. Público sanomalehden mukaan hallitus haluaa antaa kunnille valtuudet päättää, pitäisikö verohyöty säilyttää vai ei. Laki esiteltiin Portugalin parlamentissa 29. maaliskuuta ja sitä ei ole vielä hyväksytty. Jos muutokselle näytetään vihreää valoa, sellaiset kiinteistöt, kuten hotellit, kylpylät ja turistien majoitustilat, joille Portugalin hallitus on myöntänyt "matkailukäyttö" aseman, eivät enää ole oikeutettuja IMI:n verovapautukseen vuodesta 2019 lähtien.

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Löydä idealistasta myytävät ja vuokrattavat asunnot