Overdragelse af lejekontrakt - Overdragelse af lejekontrakter fra en person til en anden

Overdragelse af lejekontrakt indebærer overførsel af navne på en lejekontrakt
Overdragelse af lejekontrakt indebærer overførsel af navne på en lejekontrakt / Gtres
19 september 2018, Redaktion

Ved du hvad overdragelse af lejeaftale er, og i hvilke situationer det sker? I dagens artikel i idealista/news af Alerta Deco, den Portugisiske Forbrugerbeskyttelsesforening, vil vi forklare dette emne.

"Jeg har en overdragelse af lejekontrakt der går tilbage til 2005. Kan du fortælle mig, hvad denne type udlejning er? Selvom jeg er over 65 år gammel, er jeg forpligtet til at indgå en ny kontrakt?"

Ved overdragelse af lejeaftale forstås udlejning af en ejendom ved at overføre den aktuelle lejers navn til dit, uden at udarbejde en ny kontrakt, og det kan forekomme i forskellige situationer. Hvis lejeren dør, overføres det lejede hus til ægtefællens navn. Når folk bliver separeret eller skilt, afgøres fremtiden af den lejede ejendom i retten, afhængigt af om det er familiens hovedbolig.

I begge tilfælde er det afgørende, at en meddelelse sendes til ejendomsindehaveren, enten ved anbefalet brev med posten eller via e-mail. Meddelelsen skal identificere, hvem der sendte den, adresse og dato og fakta skal være klart angivet. I tilfælde af lejerens død, skal kopier af dødscertifikatet, erklæring fra kommunen om attest for ægtefællens bopæl i ejendommen, og hans eller hendes officielle identifikation også inkluderes.

Det er også vigtigt at beholde kopier af al dokumentation, fordi, i mangel på kommunikation, er den person der er berettiget til overførslen, ofte forpligtet til at kompensere udlejeren for skader som følge af denne undladelse.

I det særlige spørgsmål fra denne forbruger nævnes det, at kontrakten stammer tilbage fra 2005. Imidlertid, og som følge af ændringen af den Urbane Udlejningslov (Lei do Arrendamento Urbano) er lejeoverdragelserne blevet mere restriktive for kontrakter udarbejdet inden 2006, og overdragelsen kan kun ske en enkelt gang.

Undtagelsen er, overdragelse pga. af dødsfald mellem slægtninge. I så fald kan kontrakten overføres to gange, fx fra søn til far og fra far til mor.

Den nye lovændring har også begrænset kontraktens varighed efter deres genoverdragelse. Vi kender ikke flere detaljer om den foreliggende sag, men generelt hvis denne forbruger er blevet lejer ved overdragelse i tilfælde af død af en slægtning, og de på dette tidspunkt var de under 65 år, kan de kun fortsætte med at bo i huset i højst to år.

Referrer media
Er du klar på at finde din drømmebolig?

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Find boliger til salg og leje på idealista