Udlændinge betaler næsten 50% mere for ejendomme i Portugal

Hvad er tendensen for udenlandske statsborgere, der køber hjem i Portugal? / Gtres
Hvad er tendensen for udenlandske statsborgere, der køber hjem i Portugal? / Gtres
7 november 2018, Redaktion

Meget er der sagt om betydningen af ​​udenlandske investeringer i den nuværende dynamik på ejendomsmarkedet i Portugal. Nu bekræfter nye data fra Portugals Nationale Institut for Statistik (Instituto Nacional de Estadística de Portugal eller bare INE) officielt denne trend og bemærker, at 7,7% af ejendommene i 2017 blev solgt til udlændinge, svarende til 11,5% af den samlede transaktion (7,3% og 12,5%, henholdsvis i år 2016). Den mest relevante indikator er imidlertid gennemsnitsværdien af ​​transaktioner: i disse tilfælde (160.407 EUR) er den næsten 50% højere end den samlede gennemsnitlige værdi (107.381 EUR).

I følge data fra INE har det samlede antal handlede ejendomme (som omfatter by-, landdistrikter og blandede bygninger og i forbindelse med alle anvendelser, især boliger, handel, industri, tjenesteydelser osv.) fulgt en vækstkurve, som startede i 2014 efter successive fald siden 2006, men med en særlig virkning siden 2008, hvor reduktionen var på 14,3%.

I gennemsnit ligger væksten i antallet af handlede ejendomme siden 2014 på omkring 12,5%. I 2017 steg antallet af fast ejendomstransaktioner med 13,5% i forhold til året før (+ 14,9% i 2016), og den samlede værdi steg med 33,5% (+ 20,5% i 2016).

"Denne vækst skyldtes hovedsagelig transaktioner i byerne, der steg med 17,2% i antal og 34,1% i værdi, således at den gennemsnitlige værdi med næsten 14%, fra 119 tusinde euro i 2016 til 136 tusinde euro i 2017", indikerer INE, som også understreger at en af de store motorer på markedet i denne periode, var udlændinge.

Frankrig er den ubestridte leder når det gælder køb af ejendomme i Portugal

Som i det foregående år var indbyggerne i Frankrig dem, der købte flest ejendomme i Portugal (19,6% af det samlede beløb). Derudover kunne INE i fredags konstaterer at det nye højdepunkt indenfor "erhvervelse af fast ejendom af ikke-indbyggere", er "at øge markedskendskabet til fast ejendomstransaktioner i Portugal".

Oversigt over opkøb af ejendomme
Oversigt over opkøb af ejendomme

Frankrig har derimod i perioden 2012-2017 ligget øverst i placeringen af denne type investeringer, således at der i de sidste seks år er solgt mere end 19.000 ejendomme i Portugal til indbyggere fra dette land.

"Til dels er dette resultat påvirket af erhvervelsen af ejendomme udført af portugisiske emigranter og efterkommere, der har bosat sig i det pågældende land", siger INE. Derudover nævner de også, at "en lignende situation vil sandsynligvis gøre sig gældende for Schweiz, som ligger på en 5 plads når det kommer til opkøb af ejendomme i Portugal, hvor der i alt blev registret 5200 ejendomme i en transaktion mellem 2012-2017".

Andre store investorlande

Samlet står de fem førende lande indenfor opkøb ejendomme i Portugal i 2017 (Frankrig, med en andel på 19,6%, Det Forenede Kongerige 6,2%, Brasilien med 6,9%, Kina med 6, 3% og Schweiz, 5,5%) for 54,5% af den globale værdi af salget til ikke-bosiddende i det pågældende år.

Men i forhold til antallet af handlede ejendomme ser rankingen lidt anderledes, mens Frankrig stod som leder (med omkring 5 000 fast ejendom, 28,3% af det samlede antal), efterfulgt af Storbritannien ca. 2 600 ejendomme (14,9%), Schweiz (7,6%), Tyskland (6,5%) og Belgien (4,7%).

Kina førte i 2013 og 2014, hvor der tilsammen i de seks år observeret, blev registreret i alt ca. 3.500 opkøb af ejendomme. Storbritannien, som toppede listen i 2012 og 2015, registrerede i alt ca. 12.300 opkøb af boliger af landets indbyggere.

Mere end en halv million euro pr. ejendom

I 2017 havde 6,8% af de ejendomme, der blev solgt til udlændinge, ifølge INE en enhedsværdi på 500 tusind euro eller derover, svarende til 36,3% af den samlede værdi.

Antallet og af ejendomme erhvervet af ikke-bosiddende med en værdi på mindre end 500.000 euro, er steget i de fem år, og er næsten fordoblet i forhold til 2012.

Siden 2013 viser dataene, at der har været en væksttendens i den globale værdi af de transiterede ejendomme, efter en periode med successive fald i 2008 (-17,6% i det pågældende år).

I 2014 blev denne vækst forstærket, primært i værdi, med disse ejendomme, der tegner sig for næsten halvdelen af den samlede værdi af de ejendomme, der er erhvervet af udlændinge det pågældende år, "siger INE, der minder om, at det var i disse år, at loven om opholdstilladelse i Portugal til investeringsaktiviteter satte i kraft (ARI - Autorizações de Residência de Portugal para Activités d'Investimento), også kendt som ”Golden Visa”.

Algarve og Lissabon står for mere end halvdelen af transaktionerne

Det er hovedsageligt i Algarve og i hovedstadsområdet i Lissabon, at man finder ejendomme erhvervet af ikke- bosiddende (53,8%). Af de 226.617 ejendomme, der blev solgt i 2017, ligger 29,7% i det nordlige, efterfulgt af den centrale region (25,6%) og hovedstadsområdet i Lissabon (25,1%).

Med hensyn til mængden af transaktioner svarede hovedstadsområdet i Lissabon til 49,8% af den samlede antal, efterfulgt af den nordlige del (20,3%). Gennemsnitsværdien af de bygninger, der blev forhandlet i 2017, var betydeligt højere i hovedstadsområdet Lissabon (€ 212.927) og i Algarve (€ 143.592), hvis værdier over lå langt over det nationale gennemsnit (€ 107.381).

Den regionale fordeling af antallet og værdien af ​​fast ejendom erhvervet af udlændinge var anderledes. Algarve førte både i antal (33,5%) og værdi (42,8%). Efterfulgt af byområdet Lissabon med 20,3% i antal og 35,0% i værdi.

En sammenligning af værdien af ​​ejendommen købt af udlændinge med den samlede værdi af transaktioner i 2017, stikker Algarve-regionen ud, som står for 40,9%. Vest-regionen, står udlændinge for 16,4% af det samlede salg i Portugal.

Dette forhold var 11,5% for de samlede solgte ejendomme i Portugal, hvor regionerne Alentejo Coast (14,6%) og Madeira (12,0%) også blev fundet.

I byområdet Lissabon, selvom der her blev registreret den næststørste absolutte værdi af fast ejendom salg til ikke-bosiddende, var andelen af ​​denne værdi i forhold til de samlede transaktioner i 2017 på 8,0%, hvilket er under den værdi, der blev opnået i hele Portugal.

Ikke-bosiddende købere motiverer ny ejendomsstatistik

INE benytter lejligheden til at forklare, at agenturet "allerede afslører oplysninger om fast ejendomstransaktioner i forbindelse med offentliggørelsen af boligprisindekset". Denne information er baseret på deklarationerne om afvikling af kommunale skat på fast ejendomstransmissioner (Impuesto Municipal sobre Transmisiones Onerosas de Inmuebles IMT)", hvor de beskrevne værdier kun refererer til transaktioner svarende til familieboliger og dermed begrænses til fast ejendom beregnet til beboelse".

De oplysninger, der nu er offentliggjort for perioden 2012-2017 med disse nye statistikker fra INE, "har et bredere anvendelsesområde, herunder andre egenskaber, der er forskellige fra dem, der er beregnet til boliger", og de anvendte data "kommer fra registre og notarer og indsamles af Portugisisk Generaldirektorat for Retlige Politik af Justitsministeriet Direção Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça."

Ejendommene er klassificeret i tre kategorier, urban, landdistrikter og blandet, og registreringen af deres transaktioner gør det muligt at identificere køberens bopælsland. "Kendskabet til denne karakteristika er særligt relevant i lyset af den effekt, der for nylig er opnået ved deltagelse af ikke-hjemmehørende i fast ejendomssektoren i Portugal," siger INE.

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Find boliger til salg og leje på idealista