Utländska medborgare betalar 50% mer för ett hus i Portugal

Vilka trender finns bland utländska medborgare som köper bostad i Portugal? / Gtres
Vilka trender finns bland utländska medborgare som köper bostad i Portugal? / Gtres
7 november 2018, Redaktion

Mycket har sagts om vikten av utländska investeringar i den nuvarande dynamiken på fastighetsmarknaden i Portugal. Nu bekräftar nya uppgifter från Statens institut för statistik (Instituto Nacional de Estatística eller INE) denna trend och visar att 7,7 procent av portugisiska fastigheter såldes till utländska medborgare år 2017. Det här är en del av en rapport som lyfter fram "förvärv av portugisiska fastigheter av utländska medborgare", vars syfte är att "öka kunskapen om marknaden för fastighetsaffärer i Portugal".

Försäljningen av bostäder till utländska medborgare motsvarade 11,5% av det totala antalet transaktioner 2017. År 2016 var respektive data 7,3% och 12,5%. Den mest relevanta indikatorn är dock transaktionernas genomsnittliga värde: hus som säljs till utländska köpare kostar i genomsnitt 160 407 euro, vilket är nästan 50% högre än det nationella genomsnittliga värdet på 107 381 euro.

INE noterar också att det totala antalet fastighetstransaktioner (inklusive stads-, rustik- och blandade byggnader och relaterade till alla användningsområden, särskilt bostäder, handel, industri, tjänster etc.) har ökat stadigt sedan 2014. Det här är goda nyheter efter de successiva minskningarna från 2006 och framåt, som störst var den år 2008 när minskningen var 14,3%.

Sedan 2014 har ökningen av antalet fastigheter som såldes i genomsnitt legat på cirka 12,5 procent. År 2017 ökade antalet omsatta bostäder med 13,5% jämfört med föregående år (+14,9% år 2016) och deras totala värde ökade med 33,5% (+20,5% år 2016).

"Den här tillväxten berodde främst på stadsbyggnadstransaktioner, som ökade med 17,2% i antal och 34,1% i värde. Det innebär att deras genomsnittliga värde växte med cirka 14%, från 119 tusen euro 2016 till 136 tusen euro år 2017, säger INE, med utländska medborgare som en av de viktigaste drivkrafterna på marknaden under denna period.

Franska medborgare köper flest fastigheter i Portugal... 

Liksom föregående år var det franska invånare som köpte flest hus i Portugal 2017 (19,6% av det totala), vilket avslöjades av INE. Från 2012 till 2017 har Frankrike alltid lett rankningen för portugisiska fastighetsinvesteringar. Under 19 år har fler än 19 000 fastigheter i Portugal sålts till invånare i landet.

"Delvis påverkas resultatet av förvärv av fastigheter gjorda av portugisiska emigranter och efterkommande som bosatte sig i det landet", säger INE, med tanke på att "en liknande situation troligen ha inträffat i Schweiz som är bland de fem största länderna som köper bostad i Portugal, med totalt 5 200 fastighetsaffärer mellan 2012 och 2017".

...och britter ligger på 5:e plats

Sammantaget var de fem huvudsakliga länderna som köpte fastigheter i Portugal år 2017 Frankrike, med en marknadsandel på 19,6%. Storbritannien med 16,2% Brasilien med 6,9%; Kina med 6,3%; och Schweiz med 5,5%. Totalt sett uppgick de till 54,5% av försäljningsvärdet till icke-portugisiska invånare förra året.

Men vad gäller antalet sålda fastigheter är uppgifterna något annorlunda. Frankrike ledde fortfarande, med nästan 5000 fastigheter (28,3% av det totala) och följdes av Storbritanninen med cirka 2600 köpta fastigheter (14,9% av det totala), Schweiz (7,6%), Tyskland (6,5%) och Belgien (4,7%).

Storbritannien, som toppade listan 2012 och 2015, registrerade totalt cirka 12 300 bostäder inköpta av invånarna under den sexåriga perioden som analyserades. Kina ledde under 2013 och 2014 och registrerade totalt cirka 3500 fastigheter förvärvade av invånarna.

Mer än en halv miljon euro per fastighet

År 2017 hade 6,8% av fastigheterna till utländska invånare ett enhetsvärde som var lika med eller större än 500 000 euro, enligt INE, vilket motsvarade 36,3% av det totala värdet. Antalet och värdet på fastigheter som förvärvats av utländska medborgare med ett värde mindre än 500 000 euro har ökat de senaste fem åren, mer än fördubbling i antal och värde jämfört med 2012.

Sedan 2013 visar uppgifterna att det har funnits en tillväxt i det totala värdet av fastigheter efter de successiva minskningarna som inträffade från 2008 (-17,6% i det året).

"År 2014 förstärktes denna tillväxt, främst i värde, med egenskaper som motsvarar nästan hälften av det totala värdet av alla fastigheter som förvärvats av utländska personer det året," påpekar INE, som påminde att det var under dessa år man såg en början av uppehållstillstånd i Portugal för investeringsverksamhet (Autorizações de Residência em Portugal para Atividades de Investimento eller ARI), mer känt som Golden Visas.

Algarve och Lissabon står för mer än hälften av transaktionerna

Det var i Algarve och Lissabons storstadsområde som flest fastigheter köpta av utländska medborgare hittades (53,8%). Av de 226 617 fastigheterna som köptes 2017 var 29,7% i norr, följt av Centralregionen (25,6%) och Lissabons storstadsområde (25,1%).

Med tanke på volymen av transaktioner svarade Lissabon för 49,8% av de totala, medan norr kom på andra plats (20,3%). Medelvärdet av byggnader som köptes 2017 var betydligt högre i Lissabon (212 927 euro) och Algarve (143 592 euro), med värden långt över de nationella huspriserna på bara 107 381 euro.

Den regionala fördelningen av mängden och värdet på fastigheter som köpts av utländska medborgare var annorlunda. Algarve ledde både i antal (33,5%) och värde (42,8%). Detta följdes av Lissabons storstadsområde, med 20,3% av det totala antalet hustransaktioner och 35,0% av det totala penningvärdet.

När man jämför värdet på de fastigheter som förvärvats av utländska köpare med det totala värdet av de transaktioner som genomfördes 2017, utmärker sig Algarveområdet med sina 40,9%. Därefter kommer den västra regionen, där 16,4% av den totala försäljningen i Portugal skedde till utländska personer.

Icke-bostadsköpare motiverar ny fastighetsstatistik

INE har tagit tillfället i akt att förklara att de "redan avslöjar information om fastighetsaffärer i samband med offentliggörandet av bostadsprisindexet". Det här är information baserad på avräkningsdeklarationer för kommunala skatter på Impuesto Kommunal sobre Transmisiones Onerosas de Inmuebles (eller IMT)", där de angivna värdena endast avser transaktioner som motsvarar familjehem, vilket därigenom begränsar fastigheter för bostäder".

Den information som de ger för perioden 2012-2017 "har en bredare omfattning, inklusive andra egenskaper än de som är avsedda för bostäder", och de uppgifter som används "kommer från register och notarier och samlas in av det portugisiska generaldirektoratet för Justitieministeriets politik (Direção Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça eller DGPJ)".

Fastigheter i denna iteration är indelade i tre kategorier - urban, landsbygd och blandad - och transaktionsposterna möjliggör identifiering av köparens hemland. "Kunskap om detta är särskilt relevant med tanke på den senaste och växande effekten av utländska medborgares deltagande i fastighetssektorn i Portugal", säger INE.

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Hitta de bästa destinationerna på vår sökmotor