Ulkomaalaiset maksavat 50 % enemmän ostaessaan portugalilaisia taloja

Ulkomaalaiset tekevät puolet Portugalin kiinteistökaupoista / Gtres
Ulkomaalaiset tekevät puolet Portugalin kiinteistökaupoista / Gtres
7 marraskuuta 2018, Toimitus

Paljon on sanottu ulkomaisten investointien merkityksestä Portugalin kiinteistömarkkinoiden dynaamisuudelle. Nyt uudet INE:n tiedot vahvistavat virallisesti tämän suuntauksen ja huomauttavat, että vuonna 2017 7,7 % kiinteistöistä myytiin ulkomaalaisille, mikä vastaa 11,5 % kaikista kaupoista (7,3 % ja 12,5 % vastaavasti vuonna 2016). Merkittävin indikaattori on kuitenkin liiketoimien keskimääräinen arvo: näissä tapauksissa (160 407 euroa), joka on lähes 50 prosenttia korkeampi kuin keskimääräinen keskiarvo (107 381 euroa).

Portugalin kansallisen tilastokeskuksen (INE) tietojen mukaan kaupan kohteena olevien kiinteistöjen kokonaismäärä (joka sisältää kaupunkeihin, maaseutualueisiin ja sekalaisiin rakennuksiin liittyvät kaikki käyttötarkoitukset, erityisesti asuminen, liikkeet, teollisuus, palvelut, jne.) ovat olleet kasvuvaiheessa, joka alkoi vuonna 2014 peräkkäisten vähennysten jälkeen vuodesta 2006, mutta sillä on ollut erityinen vaikutus vuodesta 2008 alkaen, jolloin vähennys oli 14,3 prosenttia.

Keskimäärin vuodesta 2014 alkaen kaupan kohteena olevien kiinteistöjen määrän kasvu oli noin 12,5 %. Vuonna 2017 kiinteistösijoitusten määrä kasvoi 13,5 % edellisvuoteen verrattuna (+14,9 % vuonna 2016) ja sen kokonaisarvo kasvoi 33,5 % (+ 20,5 % vuonna 2016).

"Kasvu johtui pääasiassa kaupunkirakennusten liiketoimista, joiden määrä kasvoi 17,2 % ja arvo 34,1 %, joten sen keskimääräinen arvo kasvoi lähes 14 %, 119 tuhannesta eurosta 2016 136 tuhanteen euroon vuonna 2017", kertoo INE, sillä yksi tämän ajan suurimmista moottoreista olivat ulkomaalaiset.

Ranska on kiistaton johtaja Portugalin kiinteistöjen ostoissa

Edellisvuoteen verrattuna ranskalaiset olivat niitä, jotka hankkivat Portugalissa useimmat kiinteistöt (19,6 prosenttia kaikista), kuten National Statistics Institute (INE) paljasti perjantaina; uusi nousu "kiinteistöjen hankinnassa ulkomailla asuvien keskuudessa", jonka tavoitteena on ”lisätä Portugalin kiinteistökauppojen markkinoiden tuntemusta".

Ranska sen sijaan on vuosina 2012-2017 johtanut tämäntyyppisiä sijoituksia, joten viimeisten kuuden vuoden aikana yli 19 000 portugalilaista kiinteistöä myytiin kyseisen maan asukkaille.

”Osittain tähän tulokseen vaikuttaa portugalilaisten maahanmuuttajien ja jälkeläisten kiinteistöjen hankinta” INE kertoo ottaen samalla huomioon, että "samankaltainen tilanne johtuu todennäköisesti siitä, että suuri osa Portugalissa ostavista asuvat Sveitsissä, yhteensä 5 200 kiinteistökaupalla vuosien 2012 ja 2017 aikana”.

Top 5 kansalaisuutta kiinteistöjen ostoissa Portugalissa
Top 5 kansalaisuutta kiinteistöjen ostoissa Portugalissa

 Muut suuret sijoittajamaat

Portugalissa eniten kiinteistöjä ostaneiden kotimaat olivat Ranska 19,6 %:n osuudella, britit (16,2 %), Brasilia (6,9 %), Kiina (6,3 %) ja Sveitsi (5,5 %). Kaiken kaikkiaan ulkomaalaiset edustivat 54,5 % myynneistä ei-portugalilaisiin asukkaisiin viime vuonna.

Myytyjen kiinteistöjen määrään nähden tiedot ovat kuitenkin hieman erilaiset. Ranska johti myyntejä edelleen lähes 5 000:lla kiinteistöllä (28,3 % kokonaismäärästä), jota seurasi Iso-Britannia noin 2600:lla kiinteistöllä (14,9 % kaikista), Sveitsi (7,6 %), Saksa (6,5 %) ja Belgia (4,7%).

Britannia, joka ylitti vuosien 2012 ja 2015 luvut, kirjasi yhteensä noin 12 300 asuntokauppaa, joita brittiläiset ostivat kuuden analysoidun vuoden aikana. Kiina nousi pöydälle vuosina 2013 ja 2014 ja rekisteröi yhteensä noin 3 500 kiinteistöä.

Yli puoli miljoonaa euroa kiinteistöä kohti

Vuonna 2017 INE:n mukaan 6,8 % ulkomailla asuvien ostamista kiinteistöistä olivat arvoltaan 500 000 euroa tai enemmän, mikä vastaa 36,3 % kokonaisarvosta. Ulkomaalaisten hankkimien kiinteistöjen määrä ja arvo (alle 500 000:n euron kiinteistöt) ovat kasvaneet viimeisten viiden vuoden aikana, ja määrä sekä arvo ovatkin kaksinkertaistuneet verrattuna vuoteen 2012.

Tiedot näyttävät, että vuodesta 2013 eteenpäin omistajaa vaihtaneiden kiinteistöjen arvot ovat nousussa, vuoden 2018 peräkkäisten vähennysten jälkeen (-17,6 % sinä vuonna).

"Vuonna 2014 tämä kasvu vahvistui lähinnä arvojen suhteen, sillä nämä kiinteistöt edustavat lähes puolta ulkomaalaisten kyseisten vuosien aikana hankkimien kiinteistöjen kokonaisarvosta", korostaa INE muistuttaen siitä, että näinä vuosina Portugalissa myönnettiin oleskelulupien sijoitustoimintaa varten (Autorizações de Residência em Portugal para Atividades de Investimento eli ARI), joka on yleisemmin tunnettu kultaisena viisumina.

Algarvessa ja Lissabonissa on yli puolet liiketoimista

Algarven alueella ja Lissabonin pääkaupunkiseudulla löydettiin eniten expattien hankkimia kiinteistöjä (53,8 %). Vuonna 2017 prosessoiduista 226 617:sta kiinteistöstä 29,7 % olivat pohjoisessa, Keski-Portugalissa 25,6 %  ja Lissabonin pääkaupunkiseudulla 25,1 %.

Kauppojen volyymiin nähden Lissabonin osuus oli 49,8 prosenttia, ja Pohjois-Portugali tuli toiseksi (20,3 %). Vuonna 2017 kaupan kohteena olevien rakennusten keskimääräinen arvo oli huomattavasti korkeampi Lissabonissa (212 927 euroa) ja Algarvessa (143 592 euroa). Molempien alueiden arvot ylittivät reilusti koko maan keskiarvon 107 381 eurolla.

Ulkomaalaisten ostajien kiinteistöjen määrän ja arvon alueellinen jakautuminen oli erilainen. Algarve johti sekä määrässä (33,5 %) että hinnoissa (42,8 %). Tätä seurasi Lissabonin pääkaupunkiseutu, 20,3 % kaikista myydyistä taloista sekä 35,0 % myyntien kokonaisarvosta.

Vertaamalla ulkomaisten ostajien hankkimien kiinteistöjen arvoa vuonna 2017 toteutettujen liiketoimien kokonaisarvoon, Algarven alue erottuu joukosta 40,9 %:lla. Seuraavaksi tulee Länsi-alue, jossa tapahtui 16,4 % Portugalin kokonaismyynnistä ulkomaalaisten tekeminä.

Ulkomaalaiset ostajat motivoivat uusia kiinteistötilastoja

INE käytti tämän tilaisuuden selittääkseen, että he "ilmoittavat jo kiinteistökauppaa koskevia tietoja asuntojen hintoihin liittyvän indeksin julkaisemisen yhteydessä". Tämä tieto perustuu suurten kiinteistösiirtojen verotuksen selvityslausuntoon (Impuesto Municipal sobre Transmisiones Onerosas de Inmuebles eli IMT), "jossa paljastetut arvot viittaavat vain perheasuntoja vastaaviin liiketoimiin, mikä rajoittaa kiinteistöt asuintaloihin ".

Kaudelle 2012-2017 annetut tiedot ovat ”laajempia, mukaan lukien muut kuin asumiseen tarkoitetut kiinteistöt", ja käytetyt tiedot "tulevat rekistereistä ja notaareilta, ja ne on kerätty Portugalin oikeusasioiden pääosastolta oikeusministeriöstä (Direcção de Política de Justiça do Ministério da Justiça eli DGPJ)".

Tämän iteroinnin kiinteistöt on luokiteltu kolmeen luokkaan: kaupunki, maaseutu ja sekalaiset. Kauppatapahtumien avulla voidaan tunnistaa ostajan asuinmaa. "Tämän ominaisuuden tuntemus on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon ulkomaalaisten osallistuminen Portugalin kiinteistömarkkinoille viime aikoina ja sen lisääntyvä vaikutus", INE totesi.

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Löydä idealistasta myytävät ja vuokrattavat asunnot