Fler begagnade än nya bostäder sålda i Portugal år 2018 (och priset dubblas)

Norra regionen, med näst flest antal transaktioner (29.1%), översteg 13 000 transaktionsgränsen för första gången / Gtres
Norra regionen, med näst flest antal transaktioner (29.1%), översteg 13 000 transaktionsgränsen för första gången / Gtres
4 oktober 2018, Redaktion

Huspriserna stiger ständigt i Portugal, med större ökning för begagnade hus än nya, trots det bli att nya fastigheter är dyrare och säljer allt mer. Totalt uppgick försäljningsvärdet under andra kvartalet 2018 till 6,2 miljarder euro, 34,9% mer än under samma period år 2017. Det framgår av de senaste uppgifterna från Portugals nationella statistikinstitut (Instituto Nacional de Estatística eller INE).

"Bostadsprisindexet (Índice de Preços da Habitação eller IPHab) ökade på liknande villkor med 11,2% under andra kvartalet 2018," rapporterar INE i ett uttalande och noterar att "prisutvecklingen för begagnade bostäder var dubbel så stor mot vad som observerats för nya bostäder (12,6% respektive 6,3%)."

Mellan april och juni 2018 genomfördes 45 619 fastighetsaffärer i Portugal, en ökning med 23,7% jämfört med samma period föregående år.

Antalet nya hemtransaktioner fortsätter att stiga

Det genomfördes totalt 38 880 försäljningar av begagnade bostäder, vilket är en ökning med 24,8% jämfört med samma period föregående år. Å andra sidan noterades 6 739 försäljningar av nya fastigheter, 17,5% mer än under andra kvartalet 2017, och "antalet transaktioner motsvarade det högsta rekordet under de senaste 4,5 åren", enligt INE.

Anmärkningsvärt är även det faktum att, när det gäller antalet transaktioner, så var "den observerade ökningen mer omtalad när det gäller nykonstruktion, med en variation på 14,3%, den högsta sedan fjärde kvartalet 2014". I befintliga bostäder var ökningen av antalet transaktioner 11,7%. Det innebär att de har ökat med 12% (variation på -4,1% jämfört med föregående kvartal).

Även om använda hus utgör 5 miljarder euro av det totala transaktionsvärdet (6,2 miljarder euro), ökade försäljningstillväxten av nya bostäder (17,5%) för begagnade boenden (13,3%)."

Nästan hälften av försäljningen är koncentrerad till Lissabon

I alla de inhemska regionerna i Portugal observerades kvartalsvisa försäljningstoppar under skadeundersökningsperioden. Storstadsregionen i Lissabon, som står för 35,8% av de totala transaktionerna, registrerade 16 331 försäljningar. Nordregionen, som har det näst högsta antalet transaktioner (29,1%), överskred transaktionsgränsen på 13 000 för första gången. För tredje gången under de senaste fyra kvartalen registrerade Centralregionen fler än 7 000 transaktioner, medan Algarve översteg 4 000 hemförsäljningar. För femte kvartalet i rad hade Alentejo fler än 2000 transaktioner.

Mellan april och juni 2018 var värdet av transaktionerna i Lissabons storstadsområde cirka tre miljarder euro, 48,1% av det totala. I norr, för femte kvartalet i följd, överskred värdet av transaktionerna en miljard euro. Både Alentejo och Algarve översteg 200 och 700 miljoner euro för första gången på ett kvartal.

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Hitta de bästa destinationerna på vår sökmotor