Arbejdskontrakter i Portugal

Arbejdskontrakter i Portugal: typer, klausuler og betingelser / Gtres
Arbejdskontrakter i Portugal: typer, klausuler og betingelser / Gtres
3 december 2018, Redaktion

At flytte til Portugal, finde en lejlighed, lære et nyt sprog, lande i et job ... Det kan alt sammen være meget drænende. Når du finder et job, kan du føle dig fristet til bare at underskrive kontrakten og få det overstået. Det er dog nødvendigt at kende de grundlæggende principper ved portugisiske arbejdskontrakter, før man underskriver en. Så læs med videre her, hvis du ønsker at finde ud af hvilken slags kontrakt det er du underskriver.

Portugals lov kræver, at tidsbegrænsede ansættelseskontrakter indgås skriftligt bortset fra meget kortvarige kontrakter.

Der findes flere typer arbejdskontrakter i Portugal:

Tidsbegrænset kontrakt: Denne kontrakttype er normalt begrænset til seks måneder, men den kan også være kortere eller længere, og vare i helt op til tre år.

Kontrakt for en ubestemt varighed: Denne kontrakt kan vare så længe som det anses for værende nødvendigt. Hovedformålet med dette er at erstatte en fraværende medarbejder eller at gennemføre et projekt eller en opgave, der er beskrevet i kontrakten.

Meget kort varigheds kontrakt: Denne type kontrakt kan være i op til 60 dage. Dette er kun tilladt for særlige tilfælde som for eksempel sæsonarbejde eller arrangementer.

Intermitterende kontrakt: Denne kontrakt bruges af virksomheder til at udføre en aktivitet, som enten kan være intermitterende eller variere i intensitet. Arbejdstagerne skal være fuldtidsansatte i en seks måneders periode hvert år med fire måneders sammenhængende ansættelse.

Deltidskontrakt: Kontrakten indeholder arbejdstimer, der ikke overstiger 75% af de samlede arbejdstimer på fultidsbasis. Dette kan medføre en reduktion i daglige timer eller antal arbejdsdage hver uge.

Alle kontrakter skal indeholde følgende detaljer:

  • Beskrivelse af arbejdsgiver og medarbejder
  • Formålet med kontrakten, herunder besættelse, arbejdsopgaver og løn
  • Arbejdsforholdets startdato, og i tilfælde af begrænset periode, udløbsdato
  • Angivelse af varigheden med begrundelsen for den
  • Arbejdsplads
  • Normal arbejdstid
Er du klar på at finde din drømmebolig?

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Find boliger til salg og leje på idealista